Phosphatase activity in sediments of the Loosdrecht Lakes III. Lakes. 2 Europe (Continued)

A.J.C. Sinke, A.A. Cornelese, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)719-721
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume24
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit