Phosphatases relieve carbon limitation of microbial activity in Baltic Sea sediments along a redox-gradient

A.K. Steenbergh, P.L.E. Bodelier, H.L. Hoogveld, C.P Slomp, H.J. Laanbroek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

69 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phosphatases relieve carbon limitation of microbial activity in Baltic Sea sediments along a redox-gradient'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology