Phosphate budget and sediment-water exchange in Lake Grevelingen (S.W.-Netherlands)

P. Kelderman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)229-236
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit