Phosphate immobilization in peaty sediment

P. Keizer, J. Galas, A.J.C. Sinke, P. De Joode

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)374-375
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume253
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit