Phosphate uptake capacity of summer phytoplankton of the Loosdrecht lakes in relation to phosphorus loading and irradiance

J.P.R.A. Sweerts, H.J. Gons, M. Rijkeboer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)101-107
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume20
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit