Phosphate uptake proteins as markers for the nutrient status of freshwater cyanobacteria

M. Dignum

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Begeleider(s)/adviseur
  • Mur, L.R., Promotor, Externe Persoon
  • Laanbroek, H.J., Promotor
  • Matthijs, J.C.P., Co-promotor, Externe Persoon
  • Pel, R., Co-promotor
Datum van toekenning06 feb. 2003
StatusGepubliceerd - 06 mei 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit