Phosphoproteomics-mediated identification of Fer kinase as a target of mutant Shp2 in Noonan and LEOPARD syndrome

Jeroen Paardekooper Overman, Christian Preisinger, Karin Prummel, Monica Bonetti, Piero Giansanti, Albert Heck, Jeroen den Hertog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phosphoproteomics-mediated identification of Fer kinase as a target of mutant Shp2 in Noonan and LEOPARD syndrome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences