Phosphorus and Nitrogen-Excretion Rates of Zooplankton from the Eutrophic Loosdrecht Lakes, with Notes on Other P-Sources for Phytoplankton Requirements

P.J. Den Oude, R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)379-390
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume169
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit