Phosphorus Dynamics Following Restoration Measures in the Loosdrecht Lakes (the Netherlands)

L. Van Liere, R.D. Gulati, F.G. Wortelboer, E.H.R.R. Lammens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  5 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)87-95
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume191
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit