Phosphorus Eutrophication Research in the Lake District of South Western Friesland, the Netherlands - Preliminary-Results of Abiotic Studies

H.J.W.J. Van Huet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)75-85
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume191
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit