Phosphorus in the Sediment of the Loosdrecht Lakes and Its Implications for Lake Restoration Perspectives

P. Keizer, A.J.C. Sinke

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  10 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)39-50
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume233
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit