Phosphorus Loads from Peaty Polders in the Sw Frisian Lake District, the Netherlands

H.J.W.J. Van Huet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)321-335
  TijdschriftWater, Air, & Soil Pollution
  Volume55
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit