Phosphorus Mineralization and Release from Sediments in the Loosdrecht Lakes (Abstract)

A.J.C. Sinke, F. De Bles, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)361-362
  TijdschriftAntonie Van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit