Phosphorus, nitrogen and Chlorophyll-a concentrations in a typical Dutch Polder lake, Tjeukemeer, in relation to Its water regime between 1968 and 1982

H. De Haan, J.R. Moed

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)733-743
  TijdschriftWater Science and Technology
  Volume17
  Nummer van het tijdschrift4-5
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit