Phosphorus Release from the Peaty Sediments of the Loosdrecht Lakes (the Netherlands)

P.C.M. Boers, O. Van Hese

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  74 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)355-363
  TijdschriftWater Research
  Volume22
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit