Phosphorus Transformations in the Epilimnion of Humic Lakes - Abiotic Interactions between Dissolved Humic Materials and Phosphate

R.I. Jones, K. Salonen, H. De Haan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)357-369
  TijdschriftFreshwater Biology
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit