Phosphorylation dynamics during early differentiation of human embryonic stem cells

D. van Hoof, J. Munoz, S.R. Braam, M.W.H. Pinkse, R. Linding, A.J.R. Heck, C.L. Mummery, J. Krijgsveld

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phosphorylation dynamics during early differentiation of human embryonic stem cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences