Photoacclimation in Dunaliella tertiolecta reveals a unique NPQ pattern upon exposure to irradiance

S. Ihnken, J.C. Kromkamp, J. Beardall

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  349 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Photoacclimation in Dunaliella tertiolecta reveals a unique NPQ pattern upon exposure to irradiance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Chemical Compounds

  Medicine & Life Sciences