Photoacclimation in microphytobenthos and the role of xanthophyll pigments

M.A. Van Leeuwe, V. Brotas, M. Consalvey, R.M. Forster, D. Gillespie, B. Jesus, J. Roggeveld, W.W.C. Gieskes

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Photoacclimation in microphytobenthos and the role of xanthophyll pigments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences