Photoacclimation of Scenedesmus protuberans (Chlorophyceae) to fluctuating irradiances simulating vertical mixing

I.A. Flameling, J.C. Kromkamp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  31 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Photoacclimation of Scenedesmus protuberans (Chlorophyceae) to fluctuating irradiances simulating vertical mixing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences