Photobacterium piscicola sp. nov., isolated from marine fish and spoiled packed cod

Marian Figge, Ilse Cleenwerck, Astrid van Uijen, Paul de Vos, Geert Huys, Lesley Robertson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Photobacterium piscicola sp. nov., isolated from marine fish and spoiled packed cod'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences