Photographs from the Amsterdam Chamber of Commerce, important gentlemen and fine automobiles

Bouwe Hijma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7-9
TijdschriftOn the Waterfront: Newsletter of the Friends of the IISH
Nummer van het tijdschrift32
StatusGepubliceerd - 30 jun. 2016

Citeer dit