Photoinhibition and the assembly of light-limited phytoplankton communities

D.J. Gerla, W.M. Mooij, J. Huisman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

45 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Photoinhibition and the assembly of light-limited phytoplankton communities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology