Photoperiod, pineal gland, vasopressinergic innervation and timing of hibernation

P. Pévet, M. Masson-Pévet, M.L.H.J. Hermes, R.M. Buijs, B. Canguilhem

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

98 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelLiving in the Cold
Plaats van productieParis
Pagina's43-51
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit