Photoperiodic cues regulate phenological carry-over effects in an herbivorous insect

Lucia Salis (Co-auteur), E. van den Hoorn, Domien G. M. Beersma, Roelof A Hut, Marcel E. Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Photoperiodic cues regulate phenological carry-over effects in an herbivorous insect'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology