Photophysiological variability of microphytobenthic diatoms after growth in different types of culture conditions

R.M. Forster, V.R. Martin-Jézéquel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Photophysiological variability of microphytobenthic diatoms after growth in different types of culture conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences