Photosynthesis and nitrogen fixation in a cyanobacterial bloom in the Baltic Sea

L.J. Stal, A.E. Walsby

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Photosynthesis and nitrogen fixation in a cyanobacterial bloom in the Baltic Sea'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences