Photosynthesis in a sub-Antarctic shore-zone lichen

V. Smith, N.J.M. Gremmen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Photosynthesis in a sub-Antarctic shore-zone lichen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences

    Agriculture & Biology