Photosynthesis in a sub-Antarctic shore-zone lichen

V. Smith, N.J.M. Gremmen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  17 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Photosynthesis in a sub-Antarctic shore-zone lichen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology