Photosynthesis in Ceratophyllum demersum. Carbon fixation rates in relation to the plants physiological stage, and the contents of chlorophyll and non-structural carbohydrates (Abstract)

E.P.H. Best, J.T. Meulemans

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)112-112
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift2-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit