Photosynthesis in relation to growth and dormancy in Ceratophyllum demersum

E.P.H. Best, J.T. Meulemans

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)53-65
  TijdschriftAquatic Botany
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit