Photosynthesis of two Arctic macroalgae under different ambient radiation levels and their sensitivity to enhanced UV radiation

P.E.M. Brouwer, K. Bischof, D. Hanelt, J.C. Kromkamp

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Photosynthesis of two Arctic macroalgae under different ambient radiation levels and their sensitivity to enhanced UV radiation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Medicine & Life Sciences