Photosynthetic characteristics of leaves of male-sterile and hermaphrodite sex types of Plantago lanceolata grown under conditions of contrasting nitrogen and light availabilities

P. Poot, J. Pilon, T.L. Pens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Photosynthetic characteristics of leaves of male-sterile and hermaphrodite sex types of Plantago lanceolata grown under conditions of contrasting nitrogen and light availabilities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Medicine & Life Sciences