Photosynthetic characteristics of the phytoplankton in the Scheldt estuary: community and single-cell fluorescence measurements

N.A. Dijkman, J.C. Kromkamp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  32 Citaten (Scopus)
  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Photosynthetic characteristics of the phytoplankton in the Scheldt estuary: community and single-cell fluorescence measurements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences