Photosynthetic characteristics of the submerged macrophyte Ceratophyllum demersum

E.P.H. Best

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)502-510
  TijdschriftPhysiologia Plantarum
  Volume68
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit