Photosynthetic performance of outdoor Nannochloropsis mass cultures under a wide range of environmental conditions

A. Sukenik, J. Beardall, J.C. Kromkamp, J. Kopecký, J. Masojídek, S. van Bergeijk, S. Gabai, E. Shaham, A. Yamshon

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  282 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Photosynthetic performance of outdoor Nannochloropsis mass cultures under a wide range of environmental conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology