Photosynthetic performance, oxidative damage and antioxidants in Cylindrotheca closterium in response to high irradiance, UVB radiation and salinity

F. Roncarati, J.W. Rijstenbil, R. Pistocchi

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Photosynthetic performance, oxidative damage and antioxidants in Cylindrotheca closterium in response to high irradiance, UVB radiation and salinity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology