Phyllosticta capitalensis, a widespread endophyte of plants

S. Wikee, L. Lombard, P.W. Crous, C. Nakashima, K. Motohashi, E. Chukeatirote, S.A. Alias, E.H.C. McKenzie, K.D. Hyde

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  102 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)91-105
  TijdschriftFungal Diversity
  Volume60
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit