Phyllosticta citricarpa and sister species of global importance to Citrus

Vladimiro Guarnaccia, Thies Gehrmann, Geraldo J. Silva-Junior, Paul H. Fourie, Sajeet Haridas, Duong Vu, Joseph Spatafora, Francis M. Martin, Vincent Robert, Igor V. Grigoriev, Johannes Z. Groenewald, Pedro W. Crous

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phyllosticta citricarpa and sister species of global importance to Citrus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences