Phyllosticta species associated with freckle disease of banana.

M.-H. Wong, P.W. Crous, J. Henderson, J.Z. Groenewald, A. Drenth

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  53 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)173-187
  TijdschriftFungal Diversity
  Volume56
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit