Phyllosticta species on citrus: Risk estimation of resistance to QoI fungicides and identification of species with cytochrome b gene sequences

G. Stammler, G.C. Schutte, J. Speakman, S. Miessner, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  20 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)6-12
  TijdschriftCrop Protection
  Volume48
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit