Phylogenetic affiliation of granulose genera formerly attributed to Verrucariaceae.

L. Muggia, C. Gueidan, M. Grube

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Niet gedefinieerd
    StatusGepubliceerd - 2008

    Citeer dit