Phylogenetic analysis of Alternaria spp. associated with apple core rot and citrus black rot in South Africa

J.C. Kang, P.W. Crous, G.R.A. Mchau, M. Serdani, S.M. Song

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  46 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1151-1162
  TijdschriftMycological Research
  Volume106
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit