Phylogenetic analysis of Monascus and new species from honey, pollen and nests of stingless bees

R.N. Barbosa, Su-Lin L Leong, O. Vinnere-Pettersson, A J Chen, Cristina M. Souza-Motta, J. C. Frisvad, R. A. Samson, N.T. Oliveira, J. Houbraken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

55 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)29-51
TijdschriftStudies in Mycology
Nummer van het tijdschrift86
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2017

Citeer dit