Phylogenetic analysis of Penicillium subgenus Penicillium using partial P-tubulin sequences

RA Samson, KA Seifert, AFA Kuijpers, JAMP Houbraken, JC Frisvad

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)175-200
  TijdschriftStudies in Mycology
  Nummer van het tijdschrift49
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit