Phylogenetic analysis of two Cylindrocladium species complexes based on its rDNA sequence, rDNA hybridization and general morphology

P.W. Crous, G.R.A. Mchau, C.L. Schoch, J. Kang, B.D. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume95
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit