Phylogenetic and morphological analyses of the mycoparasitic genus  Piptocephalis

Nicole K. Reynolds, Gerald L. Benny, Hsiao-Man Ho, Yu-Han Hou, Pedro W. Crous, Matthew E. Smith

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phylogenetic and morphological analyses of the mycoparasitic genus  Piptocephalis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences