Phylogenetic and morphological assessment of two new species of Amniculicola and their allies (Pleosporales).

Y. Zhang, J. Fournier, P.W. Crous, S.B. Pointing, K.D. Hyde

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  46 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)48-54
  TijdschriftPersoonia
  Volume23
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit