Phylogenetic and Phylogenomic Definition of Rhizopus Species (vol 8, pg 2007, 2018)

A. P. Gryganskyi, J. Golan, S. Dolatabadi, S. Mondo, S. Robb, A. Idnurm, A. Muszewska, K. Steczkiewicz, S. Masonjones, H. -L. Liao, M. T. Gajdeczka, F. Anike, A. Vuek, I. M. Anishchenko, K. Voigt, G. S. de Hoog, M. E. Smith, J. Heitman, R. Vilgalys, J. E. Stajich

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2789-2789
TijdschriftG3: Genes, Genomes, Genetics
Volume9
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 aug. 2019

Citeer dit