Phylogenetic characterization of phosphatase-expressing bacterial communities in Baltic Sea sediments

Anne Steenbergh, Paul Bodelier, H.L. Hoogveld, C.P Slomp, H.J. Laanbroek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
123 Downloads (Pure)

Samenvatting

Phosphate release from sediments hampers the remediation of aquatic systems from a eutrophic state. Microbial phosphatases in sediments release phosphorus during organic matter degradation. Despite the important role of phosphatase-expressing bacteria, the identity of these bacteria in sediments is largely unknown. We herein presented a culture-independent method to phylogenetically characterize phosphatase-expressing bacteria in sediments. We labeled whole-cell extracts of Baltic Sea sediments with an artificial phosphatase substrate and sorted phosphatase-expressing cells with a flow cytometer. Their phylogenetic affiliation was determined by Denaturing Gradient Gel Electrophoresis. The phosphatase-expressing bacterial community coarsely reflected the whole-cell bacterial community, with a similar dominance of Alphaproteobacteria.
Originele taal-2Engels
ArtikelnummerME14074
Pagina's (van-tot)192-195
TijdschriftMicrobes and Environments
Volume30
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum28 mrt. 2015
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phylogenetic characterization of phosphatase-expressing bacterial communities in Baltic Sea sediments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit