Phylogenetic circumscription of Arthrographis (Eremomycetaceae, Dothideomycetes)

A. Giraldo, J. Gene, D. A. Sutton, H. Madrid, J. Cano, P. W. Crous, J. Guarro

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  18 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)102-114
  TijdschriftPersoonia
  Volume32
  DOI's
  StatusGepubliceerd - jun. 2014

  Citeer dit